SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO APLIKACIJE QUICKY
 
1. Uvodna določila
 
Mobilna aplikacija Quicky ( v nadaljevanju : mobilna aplikacija) je v lasti Aleš Gaber, Lipa pri Frankolovem 34, 3213 Frankolovo. Ti splošni pogoji veljajo tudi za vse morebitne nadgradnje osnovne verzije oziroma morebitne spremembe podatkov za katere niso potrebne nadgradnje aplikacije. V primeru spremembe ali dopolnitve splošnih pogojev vas bomo o tem tudi obvestili. 
Pred uporabo aplikacije si podrobno preberite vse pogoje za uporabo aplikacije. Z uporabo aplikacije potrjujete, da ste seznanjeni s temi splošnimi pogoji ter izjavljate, da se strinjate s temi splošnimi pogoji. V primeru nestrinjanja s splošnimi pogoji vas prosimo, da mobilno aplikacijo nemudoma odstranite iz vaše naprave. Nestrinjanje z vsebino, informacijami, storitvami, izdelki ali kakršno koli drugo nestrinjanje lahko izrazite s prekinitvijo uporabe naše mobilne aplikacije in odstranitvijo le te iz vaše naprave. Zavezujete se, da boste ob vsaki posodobitvi mobilne aplikacije le to pregledali (oziroma ob vsaki uporabi mobilne aplikacije pregledali morebitne spremembe) in v primeru nestrinjanja, prenehali z uporabo mobilne aplikacije.
 
2. Prenos mobilne aplikacije
 
Uporabnik lahko prenese mobilno aplikacijo na svojo mobilno napravo (v kolikor le ta podpira in ustreza zahtevam aplikacije) preko ene od mobilnih trgovin (Google play in Apple iTunes store) in sicer vedno na način in pod pogoji, ki so določene za izbrane spletne mobilne trgovine. Uporaba mobilne aplikacije je uporabniku na voljo brezplačno. Uporabnik je dolžan plačati prenos podatkov, ki mu ga izbrani operater zaračuna po veljavnem ceniku. 
Ponudnik oziroma lastnik aplikacije ne odgovarja za morebitno škodo ali neprijetnosti s katerimi bi se lahko uporabnik soočil zaradi prenosa, prekinitvijo delovanja ali motenega delovanja mobilne aplikacije.
Ponudnik ima pravico do objave  nove verzije oziroma nadgradnjo obstoječe verzije mobilne aplikacije. Uporabnik bo o posodobitvi aplikacije obveščen preko same mobilne aplikacije  ali pa se bo posodobitev aplikacije izvedla samodejno.
Ponudnik ne jamči, da bo mobilna aplikacija delovala brezhibno in brez prekinitev. Prav tako ne jamči, da mobilna aplikacija deluje na vseh mobilnih napravah, z vsako strojno opremo ali programsko opremo. Prav tako lahko prihaja do različnega delovanja oziroma prikazovanja glede na izbrano mobilno napravo. 
 
3. Prenehanje delovanja mobilne aplikacije
 
Soglašate, da ponudnik lahko kadarkoli preneha zagotavljat dostop do mobilne aplikacije ali omeji njeno delovanje. Ponudnik lahko omeji ali prekine dostop do aplikacije iz kakršnega koli razloga po svoji presoji in o tem ni zavezan obvestiti uporabnika. S tem soglašate, da ponudnik brez predhodne objave ali obvestila izbriše ali omeji vaš račun za uporabo mobilne aplikacije. Ponudnik ne bo odgovarjal vam ali tretjim osebam za morebitno nastalo škodo ob izbrisu računa oz. podatkov. 
 
4. Uporaba
 
S potrditvijo splošnih pogojev izjavljate, da boste aplikacijo uporabljali v skladu z zakonodajo in je ne boste uporabljali za kakršen koli nezakonit ali prepovedan namen. Soglašate, da ne boste storitev uporabljali na način s katerim bi škodili ali kršili pravice tretjih oseb. Mobilne aplikacije ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremeni ali škodil delovanju mobilni aplikaciji. 
 
5. Pravice intelektualne lastnine
 
Z namestitvijo in registracijo pridobi uporabnik zgolj pravico do uporabe aplikacije na svoji mobilni napravi, ki pa se lahko kadarkoli prekliče s strani lastnika oziroma ponudnika. Pravica do uporabe velja zgolj za nekomercialne namene. Ponudnik s tem ne prenaša nobenih pravic v zvezi z aplikacijo. Prav tako mu ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, grafičnih podob, idejnih rešitev, postopkov ali kakršnih koli drugih vsebin iz mobilne aplikacije. Uporabnik prav tako ne sme izdelovati kopij mobilne aplikacije in je distribuirati tretjim osebam ali kakorkoli predelovati oziroma uporabljati dele ali programske rešitve, ki so bile uporabljene v mobilni aplikaciji.
 
6. Varstvo podatkov
 
Ponudnik aplikacije se obvezuje, da bo osebne podatke pridobljene pri registraciji in uporabi aplikacije, varoval, obdeloval in hranil v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Obdelovanje zbranih podatkov se izvaja z namenom, da se zagotovi večja učinkovitost ali uporabnost mobilne aplikacije. 
 
Podatki, ki se zbirajo:
-ob prijavi (ime, priimek, spol, rojstni datum, e-mail naslov,facebook podatki pridobljeni pri prijavi).
-ob uporabi aplikacije (vaša naročila, datum, lokacija).
-informacija o lokaciji (zemljepisna širina in dolžina), se zbira samo v primeru, da uporabnik dovoli dostop do navedenih informacij na svojem telefonu.
 
Hramba in obdelava podatkov
Informacije in podatke, ki jih zbiramo, se bodo lahko uporabili za naslednje namene:
-prilagajanje ponudbe vašim željam 
-izboljšanje naše aplikacije in njenih storitev
-občasno pošiljanje sporočil o naši ponudbi oziroma ponudbe naših partnerjev v aplikaciji (ki jih boste lahko tudi po želji blokirali oziroma odjavili)
-uporaba podatkov za izboljšanje oglaševanja in merjenja 
-za analiziranje naše trga, oglaševalskih akcij in storitev
 
Vaših osebnih podatkov ne bomo razkrivali družbam, organizacijam ali osebam, ki niso povezani z našo družbo. Podatke lahko razkrijemo samo z vašim soglasjem oziroma na vašo željo. 
Osebne podatke damo na voljo samo svojim zaposlenim ali zaupanja vrednim družbam ali posameznikom, ki jih bodo obdelali izključno za uporabo v naši aplikaciji. Z ustreznimi ukrepi bomo zagotavljali, da take prejemnike zavezujejo obveznosti glede zaupnosti, hkrati pa z uveljavljanjem ukrepov, kot so standardne pogodbene določbe o varstvu podatkov, zagotavljamo, da vsi preneseni osebni podatki ostanejo zaščiteni in varni. Podatke lahko razkrijemo, če menimo:
-da je to v skladu z zakonom.
-da vzpostavimo, uveljavimo ali zaščitimo svoje zakonite pravice
-v povezavi s preiskavo domnevne ali dejanske nezakonite dejavnosti
-na drug način z vašim ločeno podanim soglasjem
-ob prodaji ali prenosu aplikacije na drugega lastnika
 
Vaši podatki, ki so zbrani ob uporabi naše aplikacije, se lahko na vašo željo izbrišejo in sicer z vlogo na naš naslov (info@quicky.live). Vsa morebitna vprašanja v povezavi z vašimi osebnimi podatki lahko naslovite na zgornji naslov.
Imate pravico zahtevati, da popravimo netočnosti v podatkih, oporekati obdelavi ali zahtevati njeno omejitev, zahtevati dostop do podatkov, njihov izbris ali prenosljivost.
 
7. Omejitev odgovornosti
 
V nobenem primeru ponudnik, lastnik ali naši partnerji ne bodo odgovorni vam ali kateri koli tretji osebi za direktno ali indirektno škodo, ki bi se zgodila zaradi uporabe ali ne delovanja mobilne aplikacije. Prav tako ponudnik ali lastnik mobilne aplikacije ne odgovarja za storitve oziroma izdelke, ki jih nudi tretja oseba s pomočjo mobilne aplikacije. Aplikacija je samo sredstvo komuniciranja, ki pa dovoljuje šume in nepravilne podatke oziroma informacije za katere ne odgovarjamo. Prav tako ne odgovarjamo za nastalo škodo pri prenosu ali uporabi aplikacije na vaši mobilni napravi oziroma računalniški opremi (vključno s poškodbami, ki so posledica virusov). Vsi uporabniki uporabljajo mobilno aplikacijo na lastno odgovornost. Ponudnik, lastnik in vse fizične osebe ali pravne osebe, ki so sodelovale pri ustvarjanju, razvijanju mobilne aplikacije ali še vedno sodelujejo pri nadgradnjah, ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršne koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe aplikacije ali zaradi pomanjkljivih, napačnih ali zavajajočih podatkov oziroma vsebin. Ponudnik si pridržuje pravno obvestilo brez predhodnega obvestila spremeniti in za posledice teh sprememb ne prevzema nikakršne odgovornosti. Aplikacija je na voljo za uporabo zgolj na lastno odgovornost iz vseh vidikov. 
 
8. Končne določbe
 
Če se katerakoli določba splošnih pogojev izkaže kot ne izvršljiva ali neveljavna, potem se to določbo omeji ali odpravi v najmanjšem možnem obsegu, ki je potreben, da splošni pogoji ostanejo v veljavi. Pogoji uporabe začnejo veljati s trenutkom, ko se začne prenos mobilne aplikacije oziroma izvede registracija. 
Za reševanje sporov je pristojno sodišče v Maribor-u.
 
Maribor, 7.5.2018 
Quicky team